logo


Úvodem bych se rád svým pravidelným čtenářům omluvil za drobnou pauzu, kterou jsem teď mezi články měl. Byl jsem zaneprázdněný cestováním po Španělsku a kpočítači jsem se dostal jen zřídka. Dnes bych možná rád trochu své poslední cestování využil a napsal něco o tom, co nás čeká v budoucnu a jak se na velmi nejistou budoucnost připravit.

Cestování je mým hlavním hobby a mojí vášní. Každý rok s ženou procestujeme nemálo z toho, co mně trading daný rok nadělí. Čím je rok v trzích lepší a úspěšnější, tím více, nebo ve větším stylu, obvykle cestujeme. Za posledních pár let jsme procestovali poměrně dost (a další cesty jsou před námi) a poznali již hezký kus světa.

Na cestovní je úžasné, že vám dá větší a komplexnější obraz toho, co se vlastně aktuálně kolem nás děje a nutí vás více přemýšlet o tom, jaká nás tak čeká budoucnost. Následující řádky jsou pouze mým soukromým názorem a soukromou prognózou, jsem však poměrně přesvědčený, že řada z toho se ve velmi dohledné době naplní.

Takže, co nás v budoucnu čeká a jak budoucnost přežít?

V prvé řadě jsem si poměrně jistý, že frekvence různých krizí a zvýšená celosvětová nejistota se stane novým standardem. Většina lidí stále žije ve své mysli v minulosti a čekají na den, kdy jako mávnutím kouzelného proutku všechny trable zase zmizí a my se vrátíme do doby před rokem 2008, kdy svět zažíval nekonečný růst a podnikat bylo z dnešního pohledu hračka. Iluzorní dostatek (až přebytek) peněz, který byl vyprodukovaný falešnými bublinami, se již nevrátí. To, v čem jsme žili dříve, bylo období abnormálního blahobytu, to, v čem žijeme dnes, je nový standard. Čím dříve si to uvědomíme a přijmeme to za svojí skutečnost, tím dříve s tím dokážeme něco udělat. Současný stav bude pokračovat mnoho let, možná i desetiletí. Nejistota se bude nadále zvyšovat – a to díky mnoha faktorům. Jedním z nich je fakt, že lidská práce začne být již velmi brzy v mnohem větší míře nahrazována stroji. Takoví roboti, kteří téměř vypadají jako lidé a dají se nasadit k jakékoliv práci, již existují – a velké firmy je začínají objednávat po tisících. Velmi brzy začne tento nový trend zesilovat a nezaměstnanost se stane novým světovým standardem, s ní samozřejmě i sociální nepokoje. Tuto skutečnost nenapraví ani sociální vlády, které budou v zoufalé situaci opakovaně voleny. Ty se totiž budou snažit o jediné – nadále zadlužovat stát na úkor sociálních programů a nadále snižovat konkurence schopnost díky rostoucí byrokracii a regulacím. Sociální voliči si tak budou paradoxně sami podřezávat větev, protože celosvětový konkurenční trh bude ještě mnohem těžší, než nyní, a státy bez schopnosti konkurovat se přiblíží bankrotu. Převážně v Evropě budou definitivně další státní bankroty, jako další předpovídám Francii, která svými sociálními kroky a daněmi již zašla do bodu, kdy bude velmi těžké obstát na světovém globálním trhu v době, kdy se vše dá produkovat mnohem levněji kdekoliv jinde na světě a kdy celou situaci již velmi brzy také změní roboti. Evropa (především periferie Evropy) pak na tom bude ze všech kontinentů zřejmě nejhůře po mnoho budoucích let. Při cestování po světě totiž vidím propastné rozdíly v myšlení, zejména mezi Evropou a Asií. Zatím co v Asii je obrovská chuť se vzdělávat, rozvíjet a posouvat vpřed, Evropa je již extrémně zpohodlnělá, závislá na sociálních programech a vůle jednotlivců, i pracovitost, je zde v porovnání s Asií velmi nízká. Ovšem i ostatní kontinenty si povedou dobře. V Jižní Americe i Africe přijde nový růst, který bude nadále zesilovat a i Amerika opět najde cestu, jak obstát v konkurenci ostatních států.

Nebude však jen vše chmurné, jak mohlo z předchozího odstavce vyznít. Chytré a šikovné lidi čekají neuvěřitelné příležitosti k pohádkovému bohatství, které nebyly nikdy v minulosti. Žijeme v době, kdy se milionáři stávají i 14-ti leté děti a tento fenomén bude ještě sílit. Klíčem samozřejmě budou technologie, internet, IT. Celý technologický sektor bude nadále prudce zrychlovat a nástroje jako Facebook nebo Twiter se stanou již brzy minulostí, budou nahrazeny něčím jiným a novým (a pokud mně nevěříte, pamatuje ještě někdo na ICQ?).
Jelikož vládnout budou lidé s nápady a mozkem, budou také existovat obrovské příležitosti v oblasti služeb. Bude mnoho věcí, které bude možné v rámci služeb těmto lidem s vysokými příjmy nabízet a kdo takové služby vymyslí první, bude mít také obrovské možnosti zbohatnout. Jaké zcela nové služby to budou, to vám nepovím, protože až na to přijdu, sám se na nich pokusím vydělat. Král budoucnosti bude ten, kdo co nejrychleji přestane bazírovat na minulosti, probere se do dnešní reality a pokusí se co nejvíce rozšifrovat budoucnost a už nyní pro ní připravovat nové nápady, podnikání a služby. Já už jeden takový nápad mám a brzy na něm začnu pracovat. Klíčem k přežití budoucnosti bude naučit se být flexibilní; nebazírovat na tom, co dělám teď, ale za svůj život běžně střídat profese a zaměření dle toho, jak se bude měnit svět. A ten se budě měnit ještě mnohem rychleji, než doposud.

Naprosto nová situace nastane na pracovním trhu – a bude ještě mnohem náročnější, než nyní. Ve velmi brzké budoucnosti bude ještě více zřejmé, že aktuální systém vzdělávání je k ničemu. Nikdo nebude zaměstnávat kohokoliv jenom proto, že má papír na to, že se po pět let dokázal na VŠ memorovat akademické poučky. Zaměstnavatelé nebudou vyhledávat podle toho, jaký má kdo papír, ale jaké má kdo praktické dovednosti, schopnosti a nápady. Lidé s kreativním potenciálem, skvělí vyjednavači, špičkoví programátoři, lidé, co díky letité praxi umí něco více, než ostatní – ti budou silně preferováni před papírem o vzdělání. Čím dál více budeme svědky toho, že lidé bez jakékoliv školy se budou stávat miliardáři, protože svůj potenciál už od velmi raných let začnou využívat lepším způsobem, než k memorování akademických pouček. To, co nás učili rodiče jako „jistá cesta“ přestalo platit už před mnoha lety a v budoucnu to bude ještě očividnější. Žádná „jistá cesta“ už existovat nebude. Dogma minulého tisíciletí je pryč, je třeba se připravit na nové – a tou je nutnost umět se přizpůsobit na vysokou nejistotu. Kdo se naučí brát nejistotu za svou, kdo se naučí v ní libovat, pohybovat se a být flexibilní, ten se bude mít zřejmě velmi dobře.

Pro získání výhody nad ostatními (pracovní trh a celý svět bude ještě mnohem více konkurenční) se začnou praktikovat úplně nové metody, které jsou doposud považovány za okrajové, až kontroverzní. Meditace se stane nejsilnějším nástrojem získání konkurenční výhody. Zatím co totiž lidé budou čím dál tím více ztrácet pozornost a soustředěnost díky milionu gadgetů a technologických rozptylujících prvků kolem sebe (což dle seriozních výzkumů zároveň vede k prudkému snižování IQ), lidé, kteří si dokáží udržovat pozornost, soustředěnost a rychlé myšlení, budou před ostatními. Bude jich málo, ale tací budou prudce zvyšovat své šance na pohádkové zbohatnutí. Řada firem si toto dnes již uvědomuje a proto obří nadnárodní firmy jako SAP již na školení svých zaměstnanců zvou častěji duchovní a meditační vůdce, než „klasické“ školitele.

Díky dopadům na technologických závislostech a čím dál tím delší době, kterou každý budeme trávit v online virtuálním světě, budou vznikat úplně nové lékařské obory, ve kterých budou obrovské příležitosti. Stejnou měrou ale budou vznikat obrovské možnosti ve službách, které dokáži využít čím dál tím více se zvyšujících pocitů samoty, odtrženosti, a díky online světu čím dál tím více komplikujících se vztahů. Na druhou stranu, online svět bude nadále to, kde budou příležitosti ke zbohatnutí. Tím ovšem začne být „offline“ svět čím dál tím více „exklusivní“ záležitostí a i ten tedy začne nabízet nové a pohádkové příležitosti, pro toho, kdo přijdeme na to, jak je využít.

Také finanční trhy budu nadále pokračovat v nejistých volatilitách. Budou se nadále střídat doby umělých růstů (jako ten nyní) a prudkých protireakcí (to když finančnímu světu dojde, jaká je vlastně skutečnost). V trzích bude králem ten, kdo se dokáže flexibilně adoptovat na prudké změny volatility a také hledat nové trhy, které budou nabízet co nejzajímavější a co nejprediktabilnější pohyby. Docela možná US indexy již brzy nahradíme indexy jinými, ze zcela jiného kontinentu. Burza bude i nadále místem nekonečných finančních příležitostí a bohatství – ale i zde bude čím dál tím více nutné učit se rozumět počítačům, technologiím a získávat co nejvíce praxe, abychom uměli být neustále dostatečně flexibilní. A i nadále budou nové nápady a myšlenky to, co bude přinášet zásadní výhody před ostatními.

Klíčem k přežití budoucnosti, nebo ještě raději pohádkovému zbohatnutí, tedy bude rozvoj kritického myšlení a kreativního potenciálu, odvaha a flexibilita a vysoká soustředěnost. Zároveň čím dál tím více bude hrát důležitou roli schopnost být naprosto skvělý v práci s lidmi, protože online svět bude výrazně měnit sociální vazby a chování jednotlivců a kdo to bude umět s lidmi opravdu dobře, získá další konkurenční výhodu. Ti, kdo půjdou „jistou cestou“, budou ještě více čelit nejistotám pracovního trhu a stresu, což bude novým normálem.

Osobně si myslím, že většina lidí se především musí co nejrychleji probrat, probudit z Matrixu a pochopit, že minulost je za námi a budoucnost bude úplně jiná. Nezmění to ani neovlivní žádná vláda na světě a jediná možnost je vzít zodpovědnost zcela do svých rukou a začít se učit mnoha novým dovednostem, které jsme doposud nepotřebovali. Bude to výzva, pro remcání a negativistmus nebude prostor, pokud budeme chtít přežít, nebo se mít dobře.

Na budoucnost se těším. Bude přinášet další skvělé příležitosti. Bude vybízet k nutnosti dalšího osobního růstu a učení se novým věcem. Velmi blízká budoucnost bude zajímavá a bude dělat svět barvitějším pro toho, kdo nová pravidla hry přijme. Čím dříve, tím lépe.

A teď mě omluvte, jdu si dát svou ranní meditaci.

P.S.

Pokud se vám článek líbí, nezapomeňte se podělit s ostatními, nebo použijte některou z ikonek níže (Tweet, Like).